Aktuality

Spřátelené odkazy:

 • www.chatalanov.cz- ubytování v Krkonoších, chata pro 8 - 14 osob, vedlejší sezona víkendy pro 1 - 14 osob
 • Booking.com - ubytování v ČR a zahraničí

 

Jak objednat

 • on-line stisknutím tlačítka "objednat" přímo u vybraného termínu a vyplněním objednávkového formuláře. Vaši objednávku obdrží přímo majitel.
 • napsáním emailu na adresu hostomska.l@seznam.cz
 • telefonicky na č. 606 845 274

Objednávka pobytu

1. Při objednání pronájmu chaty je vyúčtována záloha, která je splatná ve výši 50% z ceny pronájmu a musí být uhrazena do stanoveného data majetelem (obvykle do 3-4 dnů), jinak rezervace termínu propadá a tato může být nabídnuta dalšímu zájemci. Po doručení platby bude klientovi objednaný termín pevně zarezervován.

2. Doplatek ceny je splatný 14 dní před dnem nástupu pobytu.

3. Je-li objednávka pronájmu chaty vytvořena 30 dní před nástupem pobytu, účtuje se 100%

Při následném zkrácení týdenního pobytu ze strany klienta cena zůstává stejná. Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele (vyšší moc, vážná závada objektu, povodně, atd.) bude klientovi vrácena částka za ubytování za nevyčerpané noci, majitel nezaručuje náhradní ubytování.

Stornovací podmínky

V případě zrušení objednávky storno 30% z celkové částky za pronájem.

Stornování objednávky 7 dní do termínu nástupu se klientovi nic nevrací.

Pro určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo pronajímateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu.

Cena zahrnuje

Uvedená cena pronájmu obsahuje ubytování, spotřebu vody, parkování, internetové připojení Wifi, odvoz odpadů

Cena pronájmu nezahrnuje:

 • Rekreační poplatky 12,-Kč/os/noc, děti 4,-Kč/noc
 • Záloha (vč. vratné kauce) na energie a topení 2.500,-Kč, v plném topném období 3.500,-Kč


 • Více zde: https://chata-na-strani.webnode.cz/cenik/
 • Rekreační poplatky 12,-Kč/os/noc, děti 4,-Kč/noc
 • Záloha (vč. vratné kauce) na energie a topení 2.500,-Kč, v plném topném období 3.500,-Kč


 • Více zde: https://chata-na-strani.webnode.cz/cenik/

Rekreační poplatky 12,-Kč/os/noc, děti 4,-Kč/noc

Záloha (včetně vratné kauce) na energie a topení 2.500,- Kč, v plném topném období 3.500,-Kč

Kauce - záloha na případné poškození objektu nebo jeho zařízení  je při ukončení pobytu vrácena (v případě poškození majetku po odečtení úhrady za škody).

 

Záloha (vč. vratné kauce) na energie a topení 2.500,-Kč, v plném topném období 3.500,-Kč

Více zde: https://chata-na-strani.webnode.cz/cenik/

Závěrečný úklid (hosté musí provést sami).

Povlečení vlastní.

Příjezd a odjezd:

Nástup na pobyt je v sobotu zásadně od 14.00 do 16.00 hod. Odjezd je nutno realizovat následující sobotu do 10.00 hod. Dále dle dohody.

Hosté jsou povinni dodržet maximální počet osob. Při neohlášeném příjezdu vyššího počtu osob je majitel objektu oprávněn požadovat doplatek nebo pobyt bez náhrady stornovat. 

Domácí zvířata nejsou povolena.

Převzetím klíčů od rekreačního zařízení zodpovídá klient za svěřený majetek a své věci.

Zaplacením zálohy souhlasí klient s obsahem těchto všeobecných podmínek.

Bankovní spojení :

Moneta Money Bank

č.ú. : 192 185 176 / 0600

 

Informace o zpracování osobních údajů :

(v návaznosti na GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:
1) jméno a příjmení
2) adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
3) číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
4) telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)..
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. ...

- tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) - telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

- tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení
- údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
- údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace
- údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle
zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

20.2.2018